Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Facade Design Pattern


Το Facade design pattern είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό σε κάποιον που έχει κατανοήσει το adapter. Και στις δύο περιπτώσεις φτιάχνουμε μια κλάση η οποία φτιάχνει instance άλλης κλάσης ώστε να χρησιμοποιηθεί στον client. Η διαφορά όμως του facade είναι πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές και διαφορετικές κλάσεις μέσα στην κεντρική κλάση μας η οποία θα μας δίνει μόνο ένα αντικείμενο και θα απλοποιήσει τη χρήση όλων των μεθόδων των υπολοίπων κλάσεων.

Έτσι λοιπόν, στο παράδειγμα μας έχουμε τις κλάσεις Welcome, VideoLoader και VideoChooser. Αυτές γίνονται instantiate μέσα στην Facade κλάση μας και χρησιμοποιούμε τα instances για να επιστρέψουμε της μεθόδους της κάθε κλάσης. 

Όταν λοιπόν στον client θα κάνουμε χρήση μόνο του αντικειμένου της facade και δεν θα μπλεξουμε με 3 άλλα αντικείμενα κάτι που θα κάνει το τελικό αποτέλεσμα πιο απλό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου